Hinderstorp - En gård med anor.

Hemmanet är beläget i Häggesleds sockens sydvästra hörn, gränsande i norr mot Kolmesjö Lavad, i öster mot Stinggården och Storegården, i söder mot Slädene.

Gården är från 1500-talet. Den är k-märkt.